O nama

  Hrumachis XI Oaza je jedno od najranijih O.T.O. tela nastalih na ovim prostorima sa sedištem u Beogradu. Kamp je bio aktivan već početkom 1990. godine, da bi 1992. dobio zvanični Charter.

     Ovo  je jedno od prvih O.T.O. tela .  Članovi su bili aktivno uključeni u O.T.O. radove  i u proces širenja Teleme na ovim prostorima.

     Posle jednog perioda aktivnog rada, kamp prelazi u tišinu odlukom majstora, zbog samih zbivanja na ovim prostorima  i ličnih razloga, da bi posle duzeg vremena bio reaktiviran i sada smo ponovo tu, radi opšte dobrobiti ljudi i ciljeva Reda u smislu širenja Zakona Teleme, odnosno slobode čoveka na ovim prostorima.

     Nastojaćemo pruzati interesentima raznovrsne materijale, počev od spisa Majstora Theriona pa do autorskih tekstova članova  Reda kao i druge materijale za koje nađemo da su interesantni i da se uklapaju u datu tematiku.

     Sajt odnosno Hrumachis XI Oaza nema nikakve druge pretenzije do izrazavanja izvornih ciljeva OTO-a u skladu sa zvaničnim dokumentima Reda a kroz širenje Zakona Teleme i izrazavanje slobode čoveka.

     Svi muškarci i zene koji se osećaju slobodnim, pozvani su na iskrenu saradnju u tom smislu - na širenje Zakona Teleme a u cilju razvijanja Bratstva, Ljubavi i Tolerancije među ljudima, bez obzira na poreklo, pol, rasu, veroispovest ili ubeđenje bilo koje vrste.

U Beogradu                                                                                                             Majstor Hrumachis XI Oaze

                                                                                                                              DCLXVI                           

Anno IVxiv – 2006. e.v.