Initiations

O Inicijacijskim ritualima Trijade Čoveka zemlje O.T.O., Zver 666 u svojoj Autohagiografiji navodi sledeće:
„Austrijski takozvani Rozenkrojceri su se u osamnaestom stoleću trudili da udruze različite grane kontinentalnog slobodnog zidarstva (masonerije) i njihove nadgradnje; u devetnaestom stoleću, uglavnom zahvaljujući energiji i sposobnosti bogatog vlasnika čeličane po imenu Karl Kelner, pokušano je ponovo da se izvede ta rekonstrukcija i udruzivanje.
Za postizanje tog cilja formirano je telo pod imenom O.T.O. To telo bi posredovalo tajne ne samo slobodnog zidarstva ( sa njihovim ritualima 3 , 7 , 33 , 90 , 97 , stepena, itd.), nego i Gnostičke Katoličke Crkve, Martinista, Reda Sat Bhai, Rrozenkrojcera, Vitezova svetog Duha, itd., sa desetim i počasnim stepenom, da bi se razlikovao Vrhovni i Sveti kralj Reda u svakoj zemlji gde je Red ustanovljen.  

Poglavar tih kraljeva je O.H.O. (ili Frater Superior ) , koji je apsolutni autokrata. Ovaj polozaj je u to vreme zauzimao Teodor Rojs, Vrhovni i Sveti Kralj Nemačke, koji je odstupio sa tog polozaja u moju korist 1922.
O.H.O. mi je posredovao rituale Reda. Našao sam da su krajnje značajni što se tiče središnje tajne, ali da su inače vrlo inferiorni. U dramskom pogledu su bili bezvredni, ali je proza bila vanredno dobra, imali su pomanjkanje filozofskog jedinstva, informacije koje su posredovali bile su nepotpune i nesistematske. Ipak, njihova opšta ideja je bila pravilna; i bio sam u mogućnosti da ih uzmem za model.
Postojala su dva glavna predmeta tih uputa. Prvo je bilo potrebno objasniti univerzum i odnose ljudskog zivota s njim, drugo, uputiti svakog čoveka kako da na najbolji način prilagodi svoj zivot kosmosu, i kako da razvije svoje sposobnosti za svoje krajnje dobro. Tako sam konstruisao seriju rituala: Minerval, Čovek, Magičar, Majstor Magičar, Potpuni Magičar i Potpuni Inicijant, koji treba da ilistruju smer ljudskog zivota u njegovom najširem aspektu.
 

Minerval – O stepen: Počeo sam prikazivanjem čiste duše, jedne individualne i večne, koja se napinje da svesno formuliše sebe, ili mogu reći da razume sebe. 

Čovek – I stepen: Ona izabira da udje u odnos sa Solarnim sistemom. Ona se utelotvoruje (inkarnira). Tu objašnjavam značaj rodjenja i uslova ustanovljenih pomoću tog procesa.

Magičar – II stepen: Dalje prikazujem kako ona moze na najbolji način realizovati sebe u euharistiji zivota . Ona učestvuje, da tako kazem u vlastitoj bozanstvenosti u svim delovanjima, ali naročito kroz tipičan sakrament venčanja, shvaćenog kao voljno sjedinjenje sebe sa svakim elementom svoje okoline. 

Majstor Magičar – III stepen: Dalje nastavljam sa klimaksom njene karijere u smrti i prikazujem kako taj sakrament posvećuje (ili bolje rečeno, zapečaćuje predjašnje korake te im daje značenje, slično kao što i pregled završnog računa omogućuje trgovcu da vidi svoje godišnje transakcije u perspektivi.

Poptuni Magičar – IV stepen: U sledećoj ceremoniji prikazujem kako individua, smrću oslobodjena od opsesije personalnosti, rezimira svoje odnose sa univerzumom. Realnost je preplavljuje bljeskom obozavane luči; ona je sposobna da sada, što ranije nije bio slučaj, pravilnije shvati njen sjaj pošto ju je inkarnacija osposobila da ustanovi lične odnose medju elementima večnosti. 

Potpuni Inicijant – P.I. : Ciklus je zatvoren reapsorpcijom sve individualnosti u beskonačnost. Ona se završava u apsolutnoj anihilaciji, koja (kao što je bilo prikazano na drugom mestu u ovoj knjizi moze zaista biti smatrana ili kao egzaktni ekvivalent za sve ostale pojmove, ili (postulirajući kategoriju vremena) oblikujući početnu tačku za novu avanturu sličnog tipa.

Na osnovu povelje dobijene od Baphometa (A.C.) , Himenaeus Alpha reaktivisao je Baphometov O.T.O. aprila 1977. E.V. 19. Aprila iste godine izvedene su prve Inicijacije u stepen Minervala u telema Lozi, Berkley, California ( 8 kandidata). Od tada dalje, Red se razvija nesmanjenom brzinom. Inicijacijske Rituale, koje koristimo, Baphomet (A.Crowley) je napisao izmedju 1918. i 1920. E.V. Frater Superior – Merlin (Teodor Rojs) bio je upoznat sa njima, i nema evidencije da je na bilo koji način bio protiv njih. Preuzimanjem duznosti Medjunarodnog starešine O.T.O-a 1922. E.V. ( tj. Duznosti O.H.O.), Krouli je dospeo u polozaj da moze da menja osnovne inicijacijske rituale Reda, što je i učinio. U rituale je inkorporirao Zakon Teleme. Pošto se to nekim starijim članovima Reda „nije svidjalo“ preostalo im je jedino da napuste Red (jer po dokumentima Reda, O.H.O. je potpuni autokrata, i jedini ima pravo izmene funkcionisanja Reda.


Finish