Well, OK, you rejected me. No problem. That's fine.  

 

Check up this cool music, it could be seen only in USA. I mean, not all music is for you. Only for USA people.

https://www.youtube.com/watch?v=ZPMDqmeg-bQ

 

 

četvrtak, 21 mart 2019 23:36
Radomir

prolećna je ravnodnevnica divan dan 20. marta da vas posetim. Gde da dođem tačno i u koje doba dana? 

 

PROLEĆE JE STIGLO... pogledajte ovaj cool spot: 

https://youtu.be/hmsJD0N4lkc

R.

nedelja, 17 mart 2019 22:51

Ciklusi Civilizacija na planeti Zemlji

 

Skrivena kodirana Kabalistička istina u Bibliji u "Knjizi Propovednikovoj", takođe je i ona o Ciklusima Civilizacija koji se smenjuju po zakonitostima Univerzuma na planeti Zemlji.

Jer kako se navodi u Knjizi Propovednikovoj 1:4: " Naraštaj jedan (Civilizacija) odlazi i drugi dolazi(Nova Civilizacija), a zemlja stoji uvek.".

 Civilizacije nastaju iz ruševina prethodnih, kao što je to tvrdio i Elifas Levi kada je rekao kako "u svakoj kataklizmi postoji seme novih civilizacija".

Naime razvoj civilizacije na Planeti Zemlji kreće od kamenog doba, od preživelih ljudi iz kataklizme prethodne civilizacije, koji se tada vrlo često predstavljaju kao Bogovi i još uvek poseduju znanja nauke iz prošlog sveta (jer npr. reč ELOHIM, koja se u Bibliji koristi u originalu prevoda za reč Bog, znači u originalu BOGOVI, dakle u množini!). Zatim civilizacija doživljava svoju fazu razvoja, svoju EVOLUCIJU  kroz koji neumitno prolazi, pa tako sve od kamenog doba pa do naučnih otkrića elektromagnetike, i na kraju nuklearne enegrije ili druge neke destruktivne sile. Tako Civilizacija sledi svoj neumitni i zakoniti put rađanja iz pepela a kada dostigne svoj vrhunac u nuklearnom uništenju,  potopima, cunamijima, ledenim dobima ili udarima asteroida na primer, ponovo se vraća u pepeo i ciklus se zatim ponavlja iz početka.

Tu se krije i tajna legende o Ptici Feniks, koja se uvek iznova rađa iz pepela zatim sagoreva u pepeo pa se ponovo rađa, i tako u ciklusima nastaje i nestaje. Tu se takođe krije i misterija alhemijskog simbola Oroborosa(ciklične zmije koja sama sebi jede rep i koja označava večnost ciklusa kreacije i uništenja), a to se odnosti i na večni ciklus rađanja, umiranja i reinkarnacije na mikroplanu, koja se odvija kako na planu makrokosmosa, tako i na planu mikrokosmosa.

Zato su danas u nekim arheološkim nalazištima u blizini nekih Piramida(kao zaostavština prethodnih civilizacija) nađeni ostaci radioaktivnosti i nuklearnog rata. 

Takođe u katakombama nekih Piramida ili u budističkim spisima, skriveni u hijeroglifima ili starim teže razumljivim jezicima drevnih civilizacija, nađeni su nacrti koji liče nacrtima modela današnjih nuklearnih, električnih, magnetnih i ostalih "modernih" tehnologija i zato se i danas u tim regijama blizu takvih Piramida širom planete vode ratovi savremenih a ipak duhuvno primitivnih ljudskih bića, da bi se osvojila ta "drevna" saznanja i da bi ponovo evolucija tehnologije dovela do kulminacije i do sveopšteg uništenja, čega ljudi naravno nisu svesni. Tu se krije i misterija zašto je neko uništio Aleksandrijsku biblioteku (svojevremeno najveću antičku naučnu biblioteku drevnog naroda sa velikim naučnim znanjima) u pokušaju da zaustavi ili uspori te prirodne Cikluse smene Civilizacija na Zemlji; to je pokušao i "mračni srednji vek Crkve" zabranom razvoja nauke, naravno ipak nisu uspeli. A nisu uspeli jer je nemoguće tako nešto postići. Jer, Ciklusi su zakonitosti kosmosa, a zakone kosmosa načinio je sam Bog - ona velika sila kreacije i destrukcije. Pa smo tako imali i imaćemo pojave kao što je: Izgradnja Vailonske kule(neke nove savremene tehnologije), Univerzalni jezik i Savez svih ljudi na zemlji, Jednu svetsku vladu, a potom i sveopštu destrukciju, jer Kreacija i destrukcija su deo Ciklusa.

Posmatrano iz tog aspekta, razumljiva je knjiga Propovednikova 1:18 gde je zapisano: "Jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je brige, i ko umnožava znanje umnožava muku". Dakle razvoj nauke, kao sastavni deo ciklusa dovodi i do uništenja, ali ipak, to je nezaobilazni deo svake civilizacije i ne može se zaustaviti.

"Šta je bilo to će biti, šta se činilo to će se činiti, i nema ništa novo pod Suncem. Ima li šta za šta bi ko rekao: Vidi, to je novo? Već je bilo za vekova koji su bili pre nas. Ne pominje se šta je pre bilo; ni ono što će posle biti neće se pominjati u onih koji će posle nastati". - Knjiga Propovednikova, Biblija 1:9-11. (Nuklearne kataklizme su bile i ranije i biće ponovo, kao i potopi, kao i Stvaranje i Kreacija).

Eto to je takođe još jedna jedna skrivena kodirana Kabalistička, okultna hermetistička istina napisana u Bibliji u Knjizi Propovednikovoj. 

Autor teksta: Radomir Stevanović, "Božiji Anđeo Apokalipse"

(Prema Hebrejskoj Gematriji, Moje ime Radomir Stevanović, ima vrednost 1949)

(Apocalypse Angel of God=1949 ). Neobično zar ne?

 

Link: https://stevanovicradomir.academia.edu/research

 

nedelja, 17 mart 2019 15:54

https://stevanovicradomir.academia.edu/research

 

The Cycles of Civilizations at The Planet Earth

 

Kabbalistic truth, also is the one about The Cycles of Civilizations at The Planet Earth. The book of Ecclesiastes 1 in The Holy Bible is a deep Kabbalistic truth about how the world functioning.

 

 For said The Lord in the chapter of Ecclesiastes 1:4, Holy Bible: "One generation (CIVILIZATION) passeth away", it coming forth,  it goes away and becomes burned, "ashes to ashes dust to dust" and finaly disappear. But, "another generation (CIVILIZATION) cometh: but the Earth abideth for ever." - arousing from the ashes and the dust, than it EVOLVES after, it DEVELOPES from the Stone Age to the Nuclear Age, begins rising from the dust, like the legend about the bird Phoenix(Here's the secret about the myth of Phoenix). Like Eliphas Levi said, "In each Cataclysm of a certain Civilization there is a seed of a new life, which wil reborn a new Civilization".

 

Cyclical development of civilizations from the Stone Age to the Nuclear one and then the destruction in the nuclear war.

 

Someone survives, that presents themselfs as Gods(ELOHIM - means Gods in PLURAL), and again into the Cycle. It is the mystery of the Cycle, The Oroboros Serpent, The ethernal Cycle of rebirth and death and reincarnation.

 

Therefore, near to some sites of some Pyramids scientists found radioactivity and nuclear war residues.

 

That is why, in some Pyramids or in Buddhist scriptures, there are the plans written down in the hieroglyphs or in the other strange old languages of nuclear, electrical, magnetic, and other "modern" technologies have been found, and that is why todays modern wars are often located around some Pyramids because humans try to conquer these "ancient" knowledge and technologies. But the inevitable creation and evolution of technology always leads to it's culmination and to the universal destruction of Civilization. It is also an answer to the mystery about why somebody destroyed the Alexandria library? Well, they done it, in a desperate attempt to stop or to slow down the cycles, it slowing down of The Cycles was also tried by the so called "dark middle ages" of the Church, but they failed. Why they have failed? Well, because The Cycles are the Laws of the Universe which are made by The God himself, and they are eternal, unstoppable, and indestructible. The construction of the Babylon Tower, the Universal Language and Alliance of all humanity was just a culmination of the civilization, and then the destruction follows. Creation and destruction are part of The Cycle.

 

Now we can understand this aspect of Bible: "For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow." - said the Bible in The book of Ecclesiastes 1:18.

 

Because:

 

"The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun. Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us. There is no remembrance of former things; neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. -  Bible in The book of Ecclesiastes 1:9-11. (Nuclear cataclysms were earlier and will be again, as well as The Floods, The Asteroids, The Ice Ages, etc., as well as Rebirth, Creation and Evolution of the New Worlds at this Planet Earth, and the same laws applies to the entire Universe - to Microcosm and Makrocosmos).

 

That is also one Kabbalistic occult hermetic truth written in The book of Ecclesiastes in the Holy Bible.

 

Author: Radomir Stevanovic, "God's Angel of the Apocalypse"

 

(According to the Hebrew Gematria, My name Radomir Stevanović, has a value of 1949)

 

Apocalypse Angel of God = 1949

 

So, The God gave me The Revelation of this Truth.

nedelja, 17 mart 2019 05:48

Well hello boogie palace I'm sittin' here alone
A listening to the music of electric saxaphones
Now there ain't no sexy dresses and there ain't no beehive hair
Just boys who look like girls who look like boys who look like Cher

I'm just a redneck in a rock and roll bar
I miss the fiddle and a steel guitar
They're starin' at me like a bug in a jar
I'm just a redneck in a rock and roll bar

I stopped in here to have a beer to ask some gal to dance
Well I've been waitin' patient now and I ain't had the chance
Cause they ain't played any waltzes nothin' like a Texas swing
And with no belly rubbin' music how in the hell can I do my thing

I'm just a redneck in a rock and roll bar...

Well good-bye boogie palace I'm gettin' outta here
Back to country music and back to Lonestar beer
Where the women look like women and they dress so you can tell
And them men are good ole boys just drinkin' beer and raisin' hell

I'm just a redneck in a rock and roll bar...

utorak, 12 mart 2019 02:34
Radomir

OK, this was just a joke. I don't want to be your member anyway.

 

Please delete all my comments from your page . I think my comments are stupid. I like Zen Buddhism. Its hard to understand.

Bye!

ponedeljak, 11 mart 2019 21:54

 

Fuck This communist country. God bless USA. Amen to that!  Fuck you commies!!! 

Hell yeah!

https://www.youtube.com/watch?v=QVI-SRgGz9w&list=RDQVI-SRgGz9w&start_radio=1

ponedeljak, 11 mart 2019 17:23

https://www.youtube.com/watch?v=fTF_kMgZb1A

 

Well, OK you told me you don't want me. I understand that because you are a Russian Commuinists in Serbia. God bless USA! AMEN! 

Radomir

https://www.youtube.com/watch?v=fTF_kMgZb1A

ponedeljak, 11 mart 2019 16:55

Greetings Thelemits!

OK, I'm coming on March 30th definitely. Tell me the place and the time?

And it would be great if I could see you before March, 30th to get a little better information and to know you better.

When will you tell me more about the place and time for the March, 30th or if there is a chance to see you earlier?

_____________________________

Pozdrav Telemiti!

 
OK, dolazim 30. marta definitivno. Kažite mi mesto i vreme?
 
A bilo bi super ako bi se mogli videti i ranije da se malo bolje informišem.
 
Kada ćete mi javiti detaljnije vezano za mesto i vreme za 30.mart ili ako postoji mogućnost da se vidimo ranije?
 
https://www.youtube.com/watch?v=tOp866V1IE0
ponedeljak, 11 mart 2019 00:44
Radomir_S

Kabalistička istina, takođe je i ona o ciklusima Civilizacija na planeti Zemlji.

Jedan naraštaj(Civilizacija) dolazi, drugi odlazi i tako u krug.

Ciklični razvoj civilizacija od kamenog doba do nuklearnog a zatim uništenje nuklearnim ratom.

Neko preživi, predstavi se kao Bog, pa opet u krug. To je misterija Kruga, Oroborosa, Ciklusa.

Zato su kod nekih Piramida nađeni ostaci radioaktivnosti i nuklearnog rata. 

Zato su kod nekih Piramida ili u budističkim spisima nađeni nacrti nuklearnih, električnih i ostalih "modernih" tehnologija i zato se vode ratovi u blizini nekih Piramida da bi se osvojila ta "drevna" saznanja da bi se ponovo evolucija tehnologije dovela do kulminacije i do sveopšteg uništenja. Tu se krije i misterija zašto je neko uništio Aleksandrijsku biblioteku u pokušaju da zaustavi ili uspori cikluse, to je pokušao i mračni srednji vek Crkve, ipak nisu uspeli. Ciklusi su zakonitosti kosmosa, Izgradnja Vailonske kule, univerzalni jezik i savez, a potom destrukcija. Kreacija i destrukcija su deo ciklusa.

Posmatrano iz tog aspekta: "Jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je brige, i ko umnožava znanje umnožava muku."  

Jer:

"Šta je bilo to će biti, šta se činilo to će se činiti, i nema ništa novo pod Suncem. Ima li šta za šta bi ko rekao: Vidi, to je novo? Već je bilo za vekova koji su bili pre nas. Ne pominje se šta je pre bilo; ni ono što će posle biti neće se pominjati u onih koji će posle nastati". - Knjiga Propovednikova - Biblija. (Nuklearne kataklizme su bile i ranije i biće ponovo, kao i potopi, kao i Stvaranje i Kreacija).

Eto to je takođe jedna Kabalistička istina napisana u Bibliji u Knjizi Propovednikovoj. 

Radomir Stevanović, Božiji Anđeo apokalipse

(Prema Hebrejskoj Gematriji, Moje ime Radomir Stevanović, ima vrednost 1949)

Apocalypse Angel of God=1949 

nedelja, 10 mart 2019 20:36
Radomir_S

Poštovani, 

 
sve Crkve su dosta rigidni sistemi, sa nedostatkom slobode i svojim dogmama. 
 
Međutim, ipak bih voleo da razgovaram neformalno u BG sa vašim duhovnikom, jer ja sam filozof i imam svoje dinamično mišljenje kvadrature kruga.
 
Da li je moguće da razgovaramo pre 20.marta neformalno?
I zašto bi to bilo zabranjeno? 
 
Radomir
nedelja, 10 mart 2019 13:43

However, after analyzing, I am not interested in becoming a member of O.T.O. Thank you.

__________________

Ipak posle analize, nisam zainteresovan postati član O.T.O.-a.  Hvala.

nedelja, 10 mart 2019 01:36

Well, I can see that The Ritual of O.T.O. - "The Gnostic Mass" is almost the same as The Eastern Orthodox Church Liturgy. The difference is, The history of the Eastern Orthodox Church is traced back to Jesus Christ and the Apostles(it's old as 2019. years until now), but The early history of O.T.O. is difficult to trace reliably. It originated in Germany or Austria between 1895 and 1906. Its apparent founder was Carl Kellner (1851–1905), a wealthy Austrian industrialist, in 1895 (although nothing verifiable is known of the Order until 1904). So, I would believe more to something which is more than 2000 years old and filled with mithology than something which is only 115 years old... 
1) The O.T.O. ritual ("The Gnostic Mass") link: https://www.youtube.com/watch?v=VhUpJubHlAc
2) Eastern Orthodox Church Liturgy link: https://www.youtube.com/watch?v=Q7WMuf9xaoA
"He who is able to pray correctly, even if he is the poorest of all people, is essentially the richest. And he who does not have proper prayer, is the poorest of all, even if he sits on a royal throne" 
- St John Chrysostom
So, "Lord Jesus Christ Son of God, have mercy on me a sinner!" Amen.

nedelja, 10 mart 2019 01:25

Hi, It's me again.

Well, I have to say that what I've heard here what brother Anthony said was a quite interesting. The fact that some of the world's most powerful freemasons talk here about The O.T.O. in a positive light is very impressive, although The O.T.O. is not the same as The Regular Freemasonry, but here we can obviously see it's also a very good system of philosophy or religion with The Gnostic Mass as a foundation, but he also said something about the cookies with blood (so what about potential viruses in that blood?)... Anyway, interessting youtube video which I reccomand to people to see. 

Here's The link: https://www.youtube.com/watch?v=iGlI1GDhSf4

nedelja, 10 mart 2019 00:28

Ordo Templis Orientis membership is private, but many followers openly speak of their beliefs. In 2013, Peaches Geldof took to twitter to declare her allegiance to the OTO and rapper Jay-Z uses OTO symbols in his Rocawear clothing line. Hova himself has even been spotted wearing a hoody with the OTO adage “do what thou wilt” written on it. Guitarist Jimmy Page incorporated OTO symbolism into Led Zeppelin’s music and even purchased Aleister Crowley's house.

Many artists, film makers and musicians have taken inspiration from the Ordo Templis Orientis. Director Stanley Kubrick incorporated visuals that elude to the OTO in his final film “Eyes Wide Shut.” The Beatles featured an image of Aleister Crowley himself on the cover of their Sgt. Peppers album. Thelmic references can also be found throughout George Lucas' “Star Wars Trilogy.”

utorak, 05 mart 2019 07:30

Hi,

 

what are the requirements of admission to your nobel brotherhood.

What criteria should I fulfill in order to become your member?

 

Radomir

utorak, 05 mart 2019 07:27
Pozdrav drugari,

koji su uslovi i kako da postanem Vaš član?

Radomir

 


 
utorak, 05 mart 2019 07:19

Satan is Lord. Amen. I would like to be a member of your organisation. 

ponedeljak, 04 mart 2019 00:38

To Nuit who is the star-lit sky, I offer my praise.
Daughter of Tefnut and cool-headed Shu,
cherished by Geb, your distant beloved, 
each day you bring the sun into being, 
each day you bear the sun-boat as it sails
from dawn to dusk, from toe to fingertip.
O coverer of heaven’s vault who holds a thousand souls,
O shelter of Osiris who wards the glorious dead,
lady of the sycamore, the abundance 
of the world to come, night-shining one 
of the Ennead, mother of your children 
who uphold the good of Ma'at, O goddess cloaked 
in darkness, I honor your beauty, I honor your might.
We know you in daybreak, we know you in twilight,
O Nuit of shade and shadow, I call to you.

subota, 02 mart 2019 22:48

Please forgive me if I wrote and asked too much questions. That is understandable because I'm just an philosopher. Anyway, I deeply support your work and efforts to make this world a better place for all. I support all of your ideas I can read about in those online books you posted here. I can say you are doing a good work in a former communist country such this one. Let our Goddess Nuit be with all of us. Amen.

subota, 02 mart 2019 22:45
oorzak.aya9IM
Я думаю, что Вы не правы. Пишите мне в PM.
subota, 02 mart 2019 08:27

ŠESTI STEPEN (Ceremonija slavnih vitezova templara reda KADOŠA i Dama pratilaca Reda svetog grala). PRIJEM. PRVA TAČKA.

- "... Zakuni se da ćeš braniti red DO POSLEDNJE PARE IZ SVOG NOVČANIKA.

-  Zakuni se da ćeš braniti red do poslednje kapi krvi....."

Znači NOVČANICI ipak igraju neku ulogu u celoj duhovnosti. Klasika. Kao i to da se pogine za nekog drugog.

subota, 02 mart 2019 02:47

Posle nešto kažu za Oproštajnice grehova. Ahahahahah.

subota, 02 mart 2019 03:08
da_bikosha9IM
Бутафория выходит
četvrtak, 28 februar 2019 12:31
nedelja, 24 februar 2019 15:11
Powered by JoomVita VitaBook